Benzín do zapalovačů Zippo 125ml

 
Akce Efekt lupa
 • 1 z 2
 
 • Obsah: 125ml

 • Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

 • Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Dostupnost Skladem
Cena 72 Kč bez DPH
87 Kč    
Značka Zippo
Kategorie Plynové vařiče a kartuše
Záruka 2 roky
 
Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.
 

Obsah: 125ml

 • Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.
 • Obsah: 125ml
 • Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:
 • Směs je klasifikována jako nebezpečná.
 • Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
 • STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář